HKSB Home   About Us    Events   Speakers    Contact Us    Login   Links
Speakers

Investment

Fred Hu

Gong Fang Xiong

acuc4e14861ebeaaca2ec935d58c377d356

Acunetix

Insurance

Pui Yan Chan

Featured

Chi-ping Shih

Jessica

Management

Chen Ming

Austin Zhang

Securities

Ze Bao Choi

Huang Guo Ying

Motivation

Li Quan Hui

Governance

Wu Chang Sheng

Financial

Angus Yip

Liu Wei Ye

Strategics

Li Dao Kui

Xie Guo Zhong

Trading

Allan.Wood

Legal

Zhuang Zhong Xi

Gu Min Kang

Banking

Tao Dong

Feng Zhi Jian

Ye Qing Shan

Economy

Su Dong Bin

Cao Long Qi

Yuan Yi Ming

Song Min
Copyright © 2003,Hong Kong Speakers Bureau, Inc. All Rights Reserved.